Tram op het Goederenspoor
Home
Links
Contact
Maastricht
Hasselt
Tram op het Goederenspoor
9-12-2014001005.jpg 9-12-2014001004.jpg 9-12-2014001003.jpg 9-12-2014001002.jpg
Pamflet Maastricht
Pamflet Hasselt
Inhoudsopgave
Reacties
Geacht college, geachte raadsleden,
De verrassingen zijn niet van de lucht. Nu het moment van de waarheid naderbij komt (de offertes gaan binnenkomen), vallen de lijken achter elkaar uit de kast. De raad is een paar weken geleden onder geheimhouding ingelicht over de noodzakelijk versterking van de vork van de Wilhelminabrug. Eerder kwam naar voren dat er haarscheurtjes voorkomen in het oostelijke brugdeel. Het is nog niet gesignaleerd, maar het is niet ondenkbaar dat het dak van de tunnel bij Mosae Forum is ontworpen met dezelfde veiligheidsfactor als de vork van de brug.

"Als daaraan meerkosten zijn verbonden, dan hebben wij daar rekening mee gehouden" zei de woordvoerder van de het stadsbestuur in februari over de Wilhelminabrug. Het is nu duidelijk dat onvoldoende rekening is gehouden met dit soort bijkomende kosten die het aandeel van Maastricht in TVM ruimschoots overschrijden.

Over de Bassinbrug kunnen geen twee bussen tegelijk rijden. Een bus weegt ongeveer 12 ton. De tram weegt 60 ton. Zou die echt over die brug mogen rijden zonder dat deze versterkt is? En samen met een bus? Wat kost het versterken van deze brug? En moet niet ook de doorvaarthoogte vergroot worden?

Deze informatie is niet nieuw (zie bijlage), maar wel weinig gekend. Geheimzinnig hierover doen, schaadt het aanzien van de politiek en van het bestuur. De ingezonden reacties in De Ster van 5 december maken duidelijk dat de burger deze dure sigaren uit eigen doos afwijst.

In het convenant tussen de Nederlandse en de Belgische overheden is de inspanningsverplichting vastgelegd. Nu, de Nederlandse partners hebben zich ingespannen het dossier TVM rooskleurig op te dienen. De realiteit heeft dit verhaal achterhaald. Dit speelt overigens ook in België: in de stad Hasselt wordt voorlopig ook geen trambaan aangelegd omdat bezwaren zijn ingediend. De onteigeningen zullen worden aangevochten bij de vrederechter en de Raad van State.

Namens het comité Op het Goede Spoor,
Leo Maathuis

Indien u op de hoogte wilt blijven over andere kanten dan de rooskleuriger dan kunt u het beste de open Facebook pagina bezoeken.
http://www.facebook.com/groups/539142369459706/
9 december 2014