Tram op het Goederenspoor
Home
Links
Contact
Maastricht
Hasselt
Tram op het Goederenspoor
bezwaar001004.jpg bezwaar001003.jpg bezwaar001002.jpg bezwaar001001.jpg
Pamflet Maastricht
Pamflet Hasselt
Inhoudsopgave
Reacties
PERSBERICHT. 19 juli 2014
Comité Op het Goede Spoor maakt bezwaar in België


Hoewel de Nederlandse burger in de grensstreek nu – net als bij de
Belgische MER in 2008 – niet is ingelicht, gaan Maastrichtse burgers
met het comité Op het Goede Spoor in de openbare onderzoeken
bij gemeenten in Vlaanderen – die toevallig in de zomervakantie lopen – bezwaar aantekenen.

Het project Spartacuslijn 1/ Tram Vlaanderen Maastricht heeft namelijk behoorlijke en grensoverschrijdende gevolgen voor het milieu. En volgens het Europees recht (beschreven in de verdragen van Espo en Århus [2001]) moet de burger aan de overzijde van de grens mee kunnen praten over de milieueffecten.

De effecten voor de verkeersveiligheid kan iedereen zich voorstellen. Een aanrijding in druk stadsverkeer met een lightrailvoertuig (60 Ton leeggewicht, 2,65 m breed) is voor een voetganger of fietser weinig kansrijk. Verkeer brengt gevaar met zich mee. Dat gevaar is onnodig in dit geval. Er is namelijk een vrijliggend tracé over bestaande spoortracés en in Maastricht de spoorbrug.

De Lijn vraagt een via Formulier Boscompensatie 20140402 een vergunning om 201390 m2 bebossing te kappen voor de tram. Zonder enige vorm van compensatie. Want de begroeiing is minder dan 22 jaar oud. Dit is ook een serieus milieueffect.

In Vlaanderen zelf is de situatie nog curieuzer: In de MER van 2008 wordt met geen woord gerept over de te verwachten trillingniveaus. In Maastricht is daar een rapport aan gewijd.
Dat op sommige locaties de geluidsbelasting met Spartacuslijn 1 matig tot zeer slecht gaat worden, vermeld het rapport. Over compensatie of andere maatregelen wordt niets gemeld. Booggeluid? Niet vermeld. “Ground borne Noise” idem dito. Niettemin heeft de Dienst voor de MER van de Vlaamse overheid dit rapport goedgekeurd.

De Nederlandse en de Belgische burger heeft recht op helderheid en bescherming van zijn leefomgeving.

Nadere informatie:
Leo Maathuis
voorzitter comité Op het Goede Spoor
0634832345
ophetgoedespoor2013@gmail.com
Facebook Op het Goede Spoor
www.tramophetgoederenspoor.eu

Het comité Op het Goede Spoor ondersteunt goede grensoverschrijdende verbindingen. Het comité pleit voor de beste spoorverbinding tussen Hasselt en Maastricht. Dit is een verbinding die gebruik maakt van het bestaande treinspoor in Nederland en in België. Het bestaande treinspoor biedt betere mogelijkheden voor personen- én goederenvervoer, kost veel minder gemeenschapsgeld, is sneller, geeft betere verbindingsmogelijkheden en is veel veiliger dan een tram in het drukke binnenstadsverkeer.