Tram op het Goederenspoor
Home
Links
Contact
Maastricht
Hasselt
Tram op het Goederenspoor
broeck-definitief001004.jpg broeck-definitief001003.jpg broeck-definitief001002.jpg broeck-definitief001001.jpg
Pamflet Maastricht
Pamflet Hasselt
Inhoudsopgave
P.F.C.W. van der Broeck
Provincie Limburg
Maastricht, 15-2-2013
Postbus 5700
6202 MA Maastricht


Betreft: Ruimte en Infra Bezuiniging infraproject trein/ tram Maastricht van 50 miljoen.

Geachte Heer Van der Broeck,

Het “Comité Op het Goede Spoor” verbaast zich over de manier van aanpak en de gekozen oplossing van de grensoverschrijdende verbinding tussen Hasselt en Maastricht.

Wij zijn voorstander van goed betaalbaar openbaar vervoer. Dat gekozen wordt voor een oneconomisch tramtracé i.p.v. een gecombineerd passagiers- en goederenspoortracé over vroegere en bestaande spoorlijnen is voor ons onbegrijpelijk. De rapporten gepubliceerd door de gemeente Maastricht en van ProRail hebben wij uitvoerig bestudeerd.
Slechts 11km oud spoor ontbreekt momenteel. De voorkeur zou moeten uitgaan naar deze vele malen goedkopere treinverbinding Hasselt – Maastricht. zodat ook goederenvervoer mogelijk is vanuit de regionale havens richting Antwerpen en het Roergebied, naast regionaal passagiersvervoer of zelfs passagiersvervoer tussen Antwerpen, Maastricht, Aken en tussen Brussel en Maastricht.

Mocht België alsnog doorgaan met een tram (de hele oppositie is fel gekant tegen dit peperdure Spartacusplan) en Maastricht hier geen obstakel in wil vormen, dan ook dient Maastricht men te kiezen voor de meest optimale oplossing binnen de gemeentegrenzen. De gemeente zal daarbij ook rekening moeten houden met een mogelijke goederenverbinding richting de belangrijke haven van Antwerpen. Ook voor de werkgelegenheid in Maastricht en omstreken is een goede verbinding richting Antwerpen van belang.

Wij pleiten dan ook dat de trein/ tram niet het binnenstadstracé volgt maar de vernieuwde spoorbrug.
Dit geeft volgens de eigen rapporten van de gemeente een besparing van 51 miljoen Euro.
Anders dan de gemeente Maastricht beweert dat de spoorbrug geen optie is, is de spoorbrugvariant volgens haar eigen rapporten en die van Arcadis en ProRail welk degelijk de betere oplossing (oordeel zelf: http://www.maastricht.nl/web/file?uuid=a62e8cd1-cc6b-4e42-8113-5b72b61ae6c5&owner=be0ef6f4-cbf0-48a4-8bd7-e6e0bc7bf5c0&contentid=264&elementid=81368 )
Voor alle zekerheid hebben wij ook persoonlijke gesprekken gevoerd met deze instanties waaruit onze conclusie werd bevestigd.

De rapporten weerleggen problemen als: hoogwater Maas, bovenleidingsspanning 750V / 1500V, verschillende perronhoogten, aanlanding OP het station Maastricht enzovoort. De spoorbrug heeft genoeg capaciteit ism. de vaarwaterblokken geëist door RWS. Tevens kan dan voor hetzelfde geld doorgereden worden over het spoor naar AZM en UM. Indien men de toekomstige kosten van deze gewilde uitbreiding optelt bij de 51 miljoen, komt men uit op een geschatte besparing van 100 miljoen. En deze treinverbinding kan zonder noemenswaarde investeringen uitgebreid worden tot een goed alternatief voor het verfoeide boemeltje naar Luik. Immers de trein/ tram gaat vanaf Lanaken rijden over het bestaande treinspoor en zal daarvoor dus voldoen.
Het spoor naar Lanaken is met veel provinciaal, Nederlands, Belgisch en Europees geld gereactiveerd voor ruim 30 miljoen Euro. Met ons voorstel wordt voorkomen dat een de tweede maal publieksgeld over de balk gesmeten wordt in een project waarin rendement ontbreekt.

De spoorbrugvariant zou te weinig toekomstperspectief hebben. Maar zelfs als de aangedikte 4200 reizigers per dag ooit bereikt worden, is de frequentie van 2x2 passages per uur ruim voldoende. Het is jammer dat om politieke redenen en zonder goede besluitvorming in de gemeenteraad de beslissing over de halte tussen de Maas en de Markt er is “doorgeduwd”. Fractiediscipline lijkt voorrang te hebben gehad.

Wij zouden gaarne in een persoonlijk onderhoud e.e.a. willen toelichten/ bespreken. Een uitnodiging stellen wij zeer op prijs. Tevens zouden wij het op prijs stellen indien u ons de stukken verstrekt waarop de Provincie de besluitvorming heeft gebaseerd.

Namens: het “Comité Op het Goede Spoor”
LGM Maathuis
Reacties
terug naar inhoudsopgave >