Tram op het Goederenspoor
Home
Links
Contact
Maastricht
Hasselt
Tram op het Goederenspoor
commissie-smm001004.jpg commissie-smm001003.jpg commissie-smm001002.jpg commissie-smm001001.jpg
Pamflet Maastricht
Pamflet Hasselt
Inhoudsopgave
Geachte leden van de raadscommissie SMM,

Op 15-01-2013 heeft Rene Hogerheijde namens wethouder Nuss u een brief gestuurd over het spoorbrugtracé Tram Vlaanderen.
De Fietsersbond heeft vanuit de bezorgdheid over de fietsveiligheid, die onder de voorliggende tramplannen ernstig te leiden zal hebben, uw raad enige alternatieve tracés voorgehouden, waaronder de variant over de spoorbrug.
De Fietsersbond gaat niet over tracés voor tram of trein. Maar als een duur betaald buro de raad alleen een ontwerp aanbiedt met een grote fietsonveiligheid , is de Bond zo sportief niet alleen het ontwerp af te wijzen maar ook alternatieven te suggereren. Dit is het enige belang dat de Fietsersbond heeft in de spoorbrugvariant.

Het is vanwege de tendentieuze voorstelling van zaken in genoemde brief (zie bijlage) dat ik u, leden van de commissie SMM, moet benaderen uit hoofde van het Comité Op het Goede Spoor.

Tijdens de genoemde vergadering is terecht door raadsfracties de tracering van de tram/treinverbinding over de Spoorbrug opnieuw aan de orde gesteld.

Op basis van informatie van de officiële site voor TVM stel ik vast dat in de presentatie van 08-10-2008 de spoorbrugvariant volop meedoet.
In de presentatie op 18-02-2009 is de spoorbrugvariant als sneeuw voor de zon – inderdaad het was winter op dat moment – verdwenen.
Deze voorstelling komt niet overeen met het citaat 0 en 1 uit de brief.
Het raadsvoorstel 20110510 stelt dat het spoorbrugtracé in een eerder stadium is afgevallen. Het “afvallen” is juist, alleen is de argumentatie zoek.

Uit de eerst genoemde presentatie (een uittreksel uit rapporten) blijkt onder meer dat:
? dat de spoorvariant een hogere reizigerkilometerindex heeft
? dat de exploitatiekosten lager zijn
? de spoorvariant sneller is
? en goedkoper is in aanleg

 

Citaat 0(variant spoorbrug zou niet kunnen worden uitgevoerd):

 
Dit is niet juist. Er is tijd voor een dienstregeling van 2x2 passages per uur. Er is dan zelfs nog tijd voor een goederentrein, waarvoor het spoor tussen Maastricht en Lanaken onlangs voor 32 miljoen Euro is opgeknapt. Deze mogelijkheden worden door Rijkswaterstaat en ProRail bevestigd. Dit is ook in de onderliggende rapporten terug te vinden (Koersnota p 27).
Voor de schamele – maar duidelijk te hoog gestelde – 4200 reizigers per dag is dit meer dan genoeg.

Citaat 0,5
Commentaar: De doorvaarhoogte is – als bij de Servaasbrug – gewaarborgd door het hefgedeelte. Rijkswaterstaat “stuurt” de passage van de scheepvaart op basis van voorrang voor de treinbrug.

Citaat 2 en 3 (over mogelijk samengebruik):
Laat ik hier tegenover plaatsen citaten uit het rapport van Arcadis voor de Provincie waar het gaat over samengebruik van de spoorbrug voor personen en goederenvervoer:

 Ad1:Het gesignaleerde risico betreft het feit dat er wellicht, om samengebruik mogelijk te maken, extra veilig-heidsmaatregelen nodig zijn aan infrastructuur en/of materieel, die op dit moment niet zijn te overzien. Uit de eerste resultaten van de safety-case (quick-scan) lijkt samengebruik technisch goed mogelijk te zijn. Nader overleg over de compenserende veiligheidsmaatregelen en het al dan niet acceptabel zijn van deze maatre-gelen voor zowel ProRail, IVW als De Lijn is nodig. Dit bepaalt de mate van (extra) afstemming tussen Pro-Rail, IVW en De Lijn, waarbij wordt opgemerkt dat het in een project als TVM gewoon noodzaak is om af te stemmen en tot overeenstemming te komen.

In haar rapport geeft ProRail aan dat er 4 goederentreinen per dag verwacht worden. Los van het feit dat er nog geen 4 treinen per jaar rijden over dit tracé (32 miljoen belastinggeld), kunnen de 4 goederentreinen per dag prima buiten de spits van de trein/ tram rijden. Maar ook gedurende een normale dienstregeling is er per uur twee keer een tijdvenster beschikbaar van minstens15 minuten. In die tijd kunnen met gemak 3 treinen de spoorbrug passeren.

Ik heb – ook na verzoek via de website van TVM – geen met redenen ondersteund besluit te zien gekregen waarin afgezien wordt van de spoorbrug-variant.. Wel kan ik u aangeven wat de voordelen kunnen zijn als we onze kijk op de Euregionale grensoverschrijdende verbindingen vernieuwen.

Als we werkgelegenheid niet verwarren met werkverschaffing (de aanleg sec van infra), dan is het een goede zaak te investeren in duurzame en toekomstbestendige infrastructuur. Grensoverschrijdend railvervoer hoort hier bij. Een treinspoorverbinding kan gebruikt worden voor goederen- en personenvervoer. Tot die conclusie lijken ook steeds meer mensen aan de Belgische kant van de grens te komen.

Het getuigt van kortzichtigheid als de overheden aan weerszij van de grens geld uitgeven aan een tram, terwijl er geen treinverbinding is en de snelbus tussen Hasselt en Maastricht is opgeheven wegens te weinig passagiers.
Voor de treinverbinding ontbreekt een reactivering van 11 km (elf kilometer) treinspoor tussen Lanaken en Hasselt en moet 1 rotonde verlegd worden. Het reactiveren van dit spoor kost een schijntje van wat het tramspoor gaat kosten. Dit treinspoor levert een snellere verbinding tussen Hasselt en Maastricht, dit treinspoor kan de Railport Lanaken uit haar Doornroosjesslaap halen, het grensoverschrijdende goederenvervoer een impuls geven en het kan de aanvoer naar de Bioverbrander verbeteren.
De trein, die vanaf station Bosscherveld over de spoorbrug het station binnenrijdt, kan – met enige afstemming – ervoor zorgen dat mensen verder vervoerd worden naar Randwyck (een van de benadrukte doelen van TVM), naar Eijsden en naar Luik. Deze trein is voorzien van de beveiliging voor België en Nederland. Zo zouden we misschien een vervanging voor het vermaledijde boemeltje naar Luik op de koop toe krijgen. Dat alles tegen een fors lagere prijs.

Ik vertrouw erop dat ik u met deze aanvullende informatie - omtrent de eerdere besluitvorming ter zake van de Spoorbrug - naar behoren heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Leo Maathuis
Comité Op het Goede Spoor
terug naar inhoudsopgave >
Reacties