Tram op het Goederenspoor
Home
Links
Contact
Maastricht
Hasselt
Tram op het Goederenspoor
inhoudsopgave-1001007.jpg
Binnenstads Tracee
Onderzoeksrapporten Gemeente Maastricht
Spoorbrug variant
inhoudsopgave-1001006.jpg
- Voordelen Spoorbrugvariant i.p.v. Binnenstadstrace
- Totale financiele besparing € 134.8 miljoen
- Feitenverzameling rapporten 23 april 2013 door het Comite
- Beslisdocument tram vlaanderen - Maastricht
- Tramlijnbegeerte in Nederland, Dr. ir. Harry Hondius febr. 2013, zie Maastricht
- Achtergrond en visie Euregio, van het Comite
- Schrijven aan gedeputeerde Prov. Limburg dhr. Van der Broeck 15 februari 2013
Rapport feitenverzameling 2013 03 07 Comité Op het Goede Spoor
tracévarianten Tram Lanaken-Maastricht
- Presentatie Tram Vlaanderen Maastricht, raadscommissie 17-01-2011
- Bestuurlijke rapportage tram Vlaanderen-Maastricht_definitief
- Raadsvoorstel Tram Vlaanderen Maastricht met bijlage 14-07-2009
- Antwoorden informatieavond 18 feb 2009
- Bewoners informatieavond 18 februari 2009
- Verslag info-avond tram 8-10-2008
- Evaluatie info-avond tram 8-10-2008
- "De belangrijkste rapporten op een rijtje"
- Meningspeiling onderzoek & statistieknovember 2008
Inhoudsopgave
- Vragen - antwoorden LPM 16 november 2012
- Voorstel college: tram over Maasboulevard 13-05-2011
- Financiering Tram Lanaken-Maastricht rond 16-09-2010
- Raadsvoorstel 12-9-2012 - Projectbesluit Tram Vlaanderen Maastricht
- Advies SMM Projectbesluit tram Vlaanderen-Maastricht
- Raadsvoorstel 12-9-2012 - Projectbesluit Tram Vlaanderen Maastricht
- Raadsvoorstel 12-9-2012 - Bijlage 1 - 00. TVM - Voorkeursvariant Prorail
- Raadsvoorstel 12-9-2012 - Bijlage 2 - TVM - managementsamenvatting
- Raadsvoorstel 12-9-2012 - Bijlage 2 - TVM - Planstudie Stadstracé
Inhoudsopgave ; raadsbesluit stukken 18 december 2012

Projectbesluit Tram Vlaanderen-Maastricht.
Raadsstuk 2012 – Volgno. 129 – Korr.no. 2012-50208
De motie van VVD, SPM, GL, D66 en PvdA over de herinrichting stationsomgeving tram Vlaanderen-Maastricht maakt niet langer deel uit van de beraadslagingen ten gunste van een toezegging van het college van B&W.

Voor het voorstel stemden VVD, SPM, GL, D66 en PvdA
Tegen het voorstel stemden de overige fracties

BESLUIT: CONFORM
- Raadsvoorstel 12-9-2012 - Bijlage 2 - TVM - Stadstracé - Basisontwerp
- Raadsvoorstel 12-9-2012 - Bijlage 2 - TVM Omgeving Notitie ecologie
- Raadsvoorstel 12-9-2012 - Bijlage 2 - TVM Omgeving Notitie geluid
- Raadsvoorstel 12-9-2012 - Bijlage 2 - TVM Omgeving Notitie trillingen
- Raadsvoorstel 12-9-2012 - Bijlage 2 - TVM Omgevingsrapportage
- Raadsvoorstel 12-9-2012 - Bijlage 2 - TVM-Nota van Uitgangspunten
- Raadsvoorstel 12-9-2012 - Bijlage 2 - TVM Notitie cultuurhist en arch
- Raadsvoorstel 12-9-2012 - Bijlage 3 - Notitie Flora en Fauna
- Raadsvoorstel 12-9-2012 - Bijlage 4 - Notitie Openbaar vervoer Maastricht
- Raadsvoorstel 12-9-2012 - Bijlage 5 - Eindrapport MKBA Tramlijn
- Raadsvoorstel 12-9-2012 - Bijlage 6 - Studie vervoerwaarde TVM
- Raadsvoorstel 12-9-2012 - Bijlage 7 - Notitie verkeersveiligheidsanalyse
- Raadsvoorstel 12-9-2012 - Bijlage 8 - DEF Rapport BenO TVM
- Memorie van Antwoord Projectbesluit TVM
- Motie VVD-SPM-GL Projectbesluit tram
inhoudsopgave-1001005.jpg inhoudsopgave-1001004.jpg
Vastspoor naar Randwyck
- Krant en tijdschriften artikelen
- Rijkswaterstaat hoogte Wilhelminabrug 9,10 m 22 juni 2009
- "Schrijven van Dhr.Nuss, spoorbrug zou niet mogelijk zijn15 januari 2013"
Inhoudsopgave Maastricht
- Antwoord van gedeputeerde dhr. Van der Broek 15 februari 2013
- Schrijven van het Comite aan staatssecretaris Mansveld 7 april 2013
- Antwoord van het Comite aan SMM. spoorbrug wel mogelijk 17 januari 2013
- Raadsinformatie Spoorwegtracé 18-12-2012
- Schrijven aan Minister Schulz 11 februari 2013
- Compleet verslag vragen en antwoorden Prorail 4 april 2013
- Schrijven aan staatssecretaris Mansveld 13 februari 2013
- Pamflet Comite op het goede spoor
- Pamflet "wat willen wij"
- Antwoord wethouder Nuss op schrijven minister 12 maart 2013
- Schrijven aan Dhr. Nuss, nogmaals de Spoorbrug is geen probleem. 25 april 2013
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Reacties
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
- De tien voordelen van het spoorbrug trace
- MER Maastricht bezwaar tot 2 juni mogelijk !
- VOORBEELD MER Maastricht bezwaar, voor 2 juni indienen, concept 3 >
- Lijn 20 NMBS-NS studie november 2005 , slechts 33 passagiers per rit!
- Verslag Tramvergadering 19 juni 2013 met gemeente Maastricht en provincie Limburg
- Schrijven aan staatssecretaris Mansveld 5-02 2013
- Schrijven aan staatssecretaris Mansveld 3 juni 2013 ; evaluatie verslag 19 juni 2013
111 - Brief van Stuurgroepdemaas
29 - Aanwinst of dood spoor? De Limburger 20 -08-2013
30 - Eine Bahn von Maastricht nach Hasselt Sa. 24.08.2013
31 - Fotoreportage van de spoorlijn. ingezonden 27 augustus 2013
inhoudsopgave-1001001.jpg
TEKEN PETITIE
32 - Tram blokkeert werkgelegenheid, 2 oktober 2013
33 - Het Belang van Limburg, tram blokkeert werkgelegenheid 2 oktober 2013
34 - Burgerinitiatief tracé Spartacus1/TVM. 2 oktober 2013.petitie.
35 - Bezwaarbrief van D.E.M. Joskin-Vonk, 25 augustus 2013
36 - " MIT Verkenning doorvaarthoogte Born - Ternaaien Opdrachtgever: Rijkswaterstaat"
37 - Persbericht 6 december 2013. Beste verbinding is een trein.
38 - Licht op groen voor omstreden sneltram Herman Welter.
39 - Kritisch rapport over tramverbinding, 20 januari 2014
40 - Geacht Raadslid brief 6 mei 2014
41 - Persbericht 19 juli 2014, Goede spoor maakt bezwaar in België
42 - Bezwaar ihkv openbaar onderzoek. 27-07-2014
43 - Spoorlijn Aachen-Maastricht-Eijsden-Walonië.
44 - Brief aan gemeenteraad en college B&W. 9 december 2014