Tram op het Goederenspoor
Home
Links
Contact
Maastricht
Hasselt
Tram op het Goederenspoor
mansveld-2001004.jpg mansveld-2001003.jpg mansveld-2001002.jpg mansveld-2001001.jpg
Pamflet Maastricht
Pamflet Hasselt
Inhoudsopgave
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Plesmanweg 1-6
2597 JG Den Haag
Fax. ; 070 - 456 11 11

Uw kenmerk: IENM/BSK-2013/25874
Ons schrijven van ; 11-2- 2013 en van 13 -2-2013

Betreft; Bezuiniging infraproject tram Maastricht van 50 miljoen.

T.a.v. ; de staatssecretaris mevr. W.J Mansveld en dhr. Dirk Dekkers

Geachte mevr. Mansveld en dhr. Dekkers,

Wij verzoeken u in dit project tot actie en uw verantoording te nemen als regering, daar de Provincie wijst naar de gemeente Maastricht en de wethouder geen belang heeft bij bezuiniging en zijn zinnen heeft gezet op een geldverslindend “nostalgische” tramtrein dwars door de stad.
U de provincie en de raad wordt verkeerd geinformeerd vanaf 2009. De hele oppositie 49% was niets voor niets fel tegen.
Hiermee doen wij u snel een klein tussenverslag toekomen over bovengenoemd tramproject te Maastricht i.v.m. de infrastructuur gesprekken vandaag in de tweede kamer. Wederom blijkt dat de spoorbrugvariant vele voordelen heeft t.o.v. het binnenstadstrace.

Op ons voorgaande twee schrijven aan u hebben wij op 12 maart 2013 een antwoord mogen ontvangen van de wethouder dhr. A. Nuss, waarvoor mijn dank. Deze faxen wij mee.
Tevens heb ik op 4 april een drie uur durend onderhoud mogen hebben met Prorail en dhr. Hogerheijde projectleider van de Maastricht.

In het schrijven van dhr Nuss staat dat het tijdvenster van de spoorbrug bij hoog water vrij moet blijven, zodat er maximaal twee goederen treinen per uur gebruik van kunnen maken.

Volgens Prorail is een tijdvenster van 15 minuten te krap voor de tram retour en voor een goederentrein te laten passeren.

In het kort;
Wij weten nu zeker dat het rapport van Goudappel Coffeng uit 2008 geheel klopt, in dit rapport staat dat het wel mogelijk is, dat een tijdvenster van 15 minuten voldoende is om een tramtrein en een goederentrein te laten passeren.
 
a) Dhr. Nuss heeft het over maximaal 2 goederentreinen per uur. Uit het Prorail rapport en het gesprek op 4 april j.l. blijkt echter dat er slechts maximaal 4 goederentreinen per dag zullen rijden over het doodlopend spoor naar Lanaken.
b) In 2010 zijn drie goederentreinen over de spoorbrug gereden. In 2012 en 2013 niet een trein. Het comité hoopt echter dat in de toekomst wel degelijk goederentreinvervoer plaats zal vinden.
c) Bij hoog water: Prorail heeft bevestigd dat deze goederentreinen wel kunnen passeren. 's Nachts als de tramtrein geen dienst heeft en ook 's avonds als de frequentie van de tramtrein 1x per uur bedraagt. Er kunnen dan wel tientallen goederentreinen passeren.
d) Prorail zegt dat het niet mogelijk is bij een tramtrein frequentie van 2x keer per uur bij hoog water, en er dus overdag geen goederentrein kan rijden bij hoog water. Dit omdat een goederentrein veel langzamer rijdt op dit traject en er geen blokbeveiliging is vanaf de grens tot het station/ perron circa 4,8 km.

In elk geval stelt het comité vast dat binnen 24 uur zowel alle goederentreinen en tramtreinen bij hoog water kunnen passeren.
Maar het stelt ook vast dat zelfs overdag goederentreinen bij hoog water kunnen passeren indien men spoorblokbeveiliging van 1000m aanlegt of indien men met RWS bijvoorbeeld afspreekt dat tussen 13.00 en 14.00 uur 3 tijdvensters ter beschikking staan of Prorail ( welke de st Servaas brug en de spoorbrug bediend ) kijkt in welk venster geen scheepvaart plaats vind. Immers niet elk tijdvenster zal door de scheepvaart benut worden, ( dan zou de St. Servaasbrug elk uur een half uur open staan ) RWS en Prorail weten al weken of dagen van tevoren wanneer en hoe laat welk schip zal passeren. Dit is dagelijks werk. In dat extra vrije venster kan dan de goederentrein gemakkelijk overdag bij hoog water passeren.

Prorail gaat zelfs het bovenlijnsysteem op het 2,8 km spoor Grens – Noorderbrug met slechts 750V uitrusten, dit op verzoek van de Provincie en de gemeente Maastricht. Trams rijden op 750V maar nieuwere versies laat men steeds vaker op 1500 V rijden. Nederlands spoor heeft 1500 V , België 3000V dc . Belgische 3000V goederentreinen kunnen zonder aanpassing over een baanvak van 1500V rijden, wel niet op volle snelheid.
Door nu over dit stuk 750V aan te leggen wordt geëlectrificeerd goederentrein verkeer geblokkeerd voor de toekomst. In de regel is 3000V bovenlijnsysteem goedkoper dan 1500V en is dit weer goedkoper dan 750V.

e) Verder schrijft dhr. A. Nuss dat de spoorbrug geen toekomst perspectief heeft.
Het is net andersom zie bovenstaand, de Wilhelminabrug heeft geen toekomst perspectief. Eerst zal de treintram 38 m lang zijn en bij succes verdubbeld worden. Momenteel maken 1500 passagiers gebruik van de 3 busdiensten over de drie grensovergangen, Goudappel denkt dat deze gaan groeien naar 4200 passagiers, dus dan pas is 2x per uur en een 78m lange treintram nodig.
Pas als het dus echt een mega succes en het aantal passagiers ver boven de 4200 stijgt de spoorbrug niet meer bij hoog water. Nou dan kan er geld vrijgemaakt worden om de spoorbrug te verhogen naar 9,10m of om een tweede spoor aan te leggen.

f) De treintram kan dan gelijk doorrijden naar het AZM / universiteit en Eijsden.
g) Volgens Goudappel levert de spoorbrugvariant 5% meer passagiers op.
h) Volgens Goudappel levert de spoorbrugvariant bij doorrijden naar het AZM 20% meer passagiers op.
i) Een kortere reistijd vanaf de grens met 5 minuten, 6,5 minuut i.p.v 11,5 minuut.
j) Geen gevaar voor verkeersdeelnemers, voor gewonden of doden.
k) Geëlectrificeerd goederen vervoer mogelijk voor hetzelfde geld.
l) Een win – win situatie omdat de €36 mijloen geïnvesteerd in Lanaker Railport nu eindelijk gebruikt wordt .
m) Goederenvervoer naar Hasselt / Antwerpen een stuk dichterbij komt.
n) De Belgen stoot men niet tegen het hoofd, immers hun tram kan gewoon rijden.
o) Nadeel: geen halte op de Maasboulevard maar bij de Noorderbrug, de passagiers zullen iets verder moeten lopen naar de markt. Zeg maar even ver als een geparkeerde automobilist.

Besparing:
1) T.o.v. het binnenstadstracé €51 miljoen
2) Jaarlijkse onderhoudbesparing €600.000,- over de contractperiode 35 jaar= € 21 miljoen
3) Besparing een FTE Maastrichtse ambtenaar €80.000,- x 35 jaar = €2,8 miljoen
4) Het doortrekken in een later stadium door Randwyck , land- ,woning- bedrijfsonteigening , verleggen van wegen. Met de dikke duim geschat op minimaal €60 miljoen
5) Het aanleggen van extra dure ondergrondse fietsstalling!

Totale besparing €51+ €21+ €2,8+ €60= €134,8 miljoen

Hoogachtend,

Het Comité Op Het Goede Spoor
Ing. G.H.A. Visser
Martenslindestraat 9
6215 JP Maastricht
Email; ghavisser@hotmail.com
Tel ; 043-3101162
Reacties
terug naar inhoudsopgave >