Tram op het Goederenspoor
Home
Links
Contact
Maastricht
Hasselt
Tram op het Goederenspoor
mansveld-3001004.jpg mansveld-3001003.jpg mansveld-3001002.jpg mansveld-3001001.jpg
Pamflet Maastricht
Pamflet Hasselt
Inhoudsopgave
Aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu d.d 13-2-2013
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Plesmanweg 1-6
2597 JG Den Haag
Fax. ; 070 - 456 11 11

Uw kenmerk: IENM/BSK-2013/25874
Ons schrijven van ; 11 februari 2013

Betreft; Bezuiniging infraproject tram Maastricht van 50 miljoen.

T.a.v. ; de staatssecretaris mevr. W.J Mansveld,

Geachte mevr. Mansveld,

Allereerst wil ik u bedanken voor de snelle bevestiging van ontvangst van ons schrijven 11 februari j.l. alsmede voor de snelle telefonische reactie van uwe heer Dirk Dekkers.

Met dhr Dekkers heb ik gisteren een goed uitgebreid telefonisch onderhoud gevoerd met over en weer informatie uitwisseling, waarvoor mijn dank.
Dhr Dekker meende in eerste instantie dat men gekozen had voor de goedkope spoorbrugvariant maar zag al gauw uit de stukken dat hij zich vergiste, het is natuurlijk een dik dossier en hij zal er niet elke dag mee bezig zijn. Tevens heb ik hem er op geattendeerd dat de hele Maastrichtse oppositie tegen heeft gestemd inclusief het CDA.

Uit uw stukken blijkt dat de spoorbrugvariant niet 50 miljoen goedkoper is zoals wij hadden uitgerekend maar 51 miljoen.
Is het mogelijk dat u ons uw stukken betrekking hebbende op dit projekt kunt toekomen per email of per post, alleen die stukken die openbaar zijn natuurlijk en vooral die stukken die betrekking hebben op de besluitvorming van het Rijk om de subsidie toe te zeggen, alsmede het stuk waarin vermeld/ gecalculeerd is dat de spoorvariant 51 miljoen goedkoper is , eventuele kosten zullen wij vergoeden.
Dhr Dekker had het over koopfinanciering. Financiering onder voorbehoud? kunt u mij hier meer over zeggen?

Wij hebben alle stukken van de gemeente grondig bestudeerd, gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat en telefonisch met Prorail. Met onze technische- en commerciŽle achtergronden, hulp van spoordeskundigen en politieke relatie`s begrijpen wij niet waarom de successievelijke wethouders de spoorbrugvariant opzij hebben geschoven als zijnde technisch en logistiek onmogelijk. Terwijl uit hun eigen rapportage en uit de rapportage van Prorail duidelijk blijkt dat de spoorbrugvariant een goede en goedkope oplossing is. Een formeel besluit van de gemeenteraad tegen de spoorbrugvariant is onbekend.

Dhr Dekker heeft mij uitgelegd dat het Rijk de toegezegde subsidie van 32,2miljoen niet kan gaan weigeren of verminderen, het is een regionaal project van de gemeente Maastricht en provincie Limburg.
Ook speelt mee dat het hier een project betreft geÔnitieerd door Belgie.

Wij zijn niet tegen openbaar vervoer maar voor beter openbaar vervoer en goederenvervoer. Wij mogen als burger verwachten dat publieke gelden zo effectief mogelijk worden besteed en dat er behoorlijke besluitvorming plaats vindt. Het binnenstadstrace levert slechts een sneltreinhalte op welke iets dichter bij de markt is gelegen maar heeft geen toegevoegde waarde voor het aantal passagiers.

Tevens kan dan met hetzelfde geld gelijk door gereden worden over het spoor naar het AZM. Indien men de kosten van deze toekomstige gewilde uitbreiding opteld bij de 51 miljoen komt men wel uit op een besparing van 100 miljoen.

In afwachting op de stukken teken ik ,
Hoogachtend,

Het Comitť Op Het Goede Spoor
G.H.A. Visser
Martenslindestraat 9
6215 JP Maastricht
Email; ghavisser@hotmail.com
Tel ; 043-3101162
Fax 043-3101610
Reacties
terug naar inhoudsopgave >