Tram op het Goederenspoor
Home
Links
Contact
Maastricht
Hasselt
Tram op het Goederenspoor
vlugschrift001004.jpg vlugschrift001003.jpg vlugschrift001002.jpg vlugschrift001001.jpg
Pamflet Maastricht
Pamflet Hasselt
Inhoudsopgave
Reacties
Geen reden tot nader onderzoek? Vlaanderen kent weliswaar geen wetgeving op dit gebied maar er is wel Europese wetgeving waaraan Vlaanderen zich moet houden. Ook niet onderzocht is het booggeluid, het snerpend piepen van de wielen in contact met de rails in bochten. Ook “ground borne noise” (laagfrequente trillingen. is niet onderzocht. De verkeersveiligheid van de tram in het stadsverkeer wordt lichtvoetig benaderd.

Bovengenoemde feiten inclusief de kritische rapporten van het Vlaams Rekenhof en de Vlaamse Bouwmeester zouden te denken moeten geven. Het is onvoorstelbaar dat een gemeente de verkeersveiligheid in gevaar gaat brengen voor met name voetgangers en fietsers, terwijl er een vrijliggende treinspoorbaan klaar ligt. Deze raakt ook bijna de universiteitscampus.Men kan een voorstander zijn van beter grensoverschrijdende spoorverbindingen, zoals veel deskundigen en leden van comités tegen Spartacuslijn 1/ Tram Vlaanderen Maastricht zeker zijn.
De uitwerking in dit dossier is niet goed. De genoemde reistijden kunnen nooit gehaald worden vanwege onder meer het drukke stadsverkeer in Hasselt en Maastricht. De tram gaat een internationale treinspoorverbinding voor personen- én goederenvervoer onmogelijk maken, kent veel te weinig passagiers en is onnodig duur.

Het is in uw eigen belang als bewoner en als belastingbetaler om een reactie te geven bij de gemeente. Digitale informatie:
http://www.hasselt.be/nl/press/1043526/openbaar-onderzoek-b-b-spartacus-b-b.html

Achtergrondinformatie:
www.tramophetgoederenspoor.eu
? dit MER-rapport is – ondanks dat er van alles aan scheelde – goedgekeurd door de Dienst MER Vlaamse Overheid
? in dit onderzoek wordt gekeken of de oude MER de aangepaste plannen nog dekt en de conclusie van de Project MER screening 20140402 http://www.hasselt.be/nl/downloads/6490/mer-project-mer-screening-20140402.html is dat de aanpassingen gering en geen nader onderzoek noodzakelijk is.

Feiten over de stand van zaken Spartacuslijn 1:
? in de MER van 2008 zijn trillingen als gevolg van de tram niet onderzocht. Alleen een overzicht van berekende waarden voor de huidige situatie worden gegeven (p.132 MER). In Maastricht is aan trillingen een compleet rapport gewijd, zijn (wel twee [sic] huizen) onderzocht en is met een lightrail het ontstaan en voortplanting van trillingen onderzocht. Deze resultaten en wat dat voor bewoners betekent, is onderdeel van een beroep bij de Raad van State.
? in de MER van 2008 is geluid als gevolg van de tram wel onderzocht (p 124 MER). Het resultaat is dat voor adressen in Hasselt (Stokerijstraat 20 en Thonissenstraat 75) wordt aangegeven dat de milieukwaliteit (wooncomfort) “tamelijk slecht” en “slecht” zal gaan worden. Eveneens “slecht” is Laarstraat 65 Beverst en Steenweg 22 N2 Diepenbeek. En “tamelijk slecht” is ook Stationsstraat 116 in Lanaken
Feiten over het openbaar onderzoek:
- vervoermaatschappij De Lijn heeft in 2007 /2008 een MER-rapport laten maken