Tram op het Goederenspoor
Home
Links
Contact
Maastricht
Hasselt
Tram op het Goederenspoor
wistjedat001004.jpg wistjedat001003.jpg wistjedat001002.jpg wistjedat001001.jpg
Pamflet Maastricht
Pamflet Hasselt
Inhoudsopgave
Reacties
Spartacus lijn 20

Wist je dat:
-de Lijn, Vlaanderen dus, gedurende 35jaar, jaarlijks 400.000 euro betaalt aan Nederland voor kosten en dekking beheer en instandhouding van het spoor in Nederland. Geindexeerd (3%)levert dit een bedrag van meer dan 25miljoen euro ( een miljard oude belgische franken.)
-de Vlaamse Overheid Inspectie van FinanciŽn (IF)d.d. 8juli 2011 een rapport uitbracht met als advies: ď De IF kan over het voorgelegde dossier geen gunstig advies verlenenĒ: het dossier is onvolledig en niet transparant, reizigersaantallen berusten op speculatieve gegevens, er is een meer dan verdubbelde kostprijs van het project, ook een jaarlijks negatief exploitatieresultaat van 11,5 miljoen euroÖ.. Hilde Crevits zegt dat deze kritiek is ingecalculeerd, maar heden ten dage is het dossier nog steeds niet transparant, is het dossier nog steeds onvolledig (o.a. kostprijs). En er is geen nieuw advies van de Overheidsdienst Inspectie van FinanciŽn.
-Voor tramlijn 1 krijgt de Lijn een beschikbaarheidsvergoeding, gebaseerd op de 55 miljoen euro investeringskosten en daarmee moet zij het doen. Het is aan de Lijn om dit waar te maken en de Lijn maakt het niet waar. Situatie 2011 (rapport Vlaamse Overheidsdienst FinanciŽn).
-een tram die in Lanaken het goederenspoor zou gebruiken hypothekeert het gebruik van het goederenspoor. Rail Port Lanaken is dan ten dode opgeschreven. Ook het goederenvervoer. Dieselgoederenvervoer zal nooit via markt Maastricht toegelaten worden uit hoofde van ecologische aspecten.
-een tram-trein over de te reactiveren lijn 20 een goede oplossing zou zijn omdat het goederenspoor dan in de toekomst nog gebruikt kan worden.
-Spartacus een project zonder visie is. Het biedt geen oplossingen en gaat voorbij aan de dringende noden van veel gemeenten in Limburg: economie, werkloosheid. Een internationale goederenlijn zou de streek hier aantrekkelijk maken voor bedrijven, investeringen
-Ook Hilde Crevits moet toegeven dat het tramverhaal veel meer gaat kosten dan aanvankelijk geraamd. Als het gedeelte in Maastricht al meer dan 62 miljoen euro kost, dan is het een fabeltje om te denken dat het Belgische gedeelte zou kunnen met 55 miljoen zoals aanvankelijk geraamd. Zelfs de 120 miljoen waar Crediet, sorry Crevits nu aan denkt is een schromelijke onderschatting. Zoals nu gepland gaan de bedragen ver over de 300 miljoen en meer kosten
-Naast WalloniŽ hebben we met de tram een nieuw ďcommunautairĒ dossier. Er wordt niet alleen geld naar WalloniŽ versast, maar nu ook miljoenen euroís naar Nederland.
-WalloniŽ blij is met onze tram. Op die manier verzekerd WalloniŽ zich van het goederenvervoer via WalloniŽ, met alle aantrekkingskracht van bedrijven en economie, en het is dan maar een kwestie van jaren voordat we als Vlamingen weer in WalloniŽ moeten gaan werken. De geschiedenis herhaalt zich.
-Met de tram ontsluit Limburg zich binnen Limburg, maar raakt Limburg economisch geisoleerd van het hinterland door het ontbreken van de zo broodnodige spoorinfrastruktuur.
-dat het Limburg al 60 jaar ontbreekt aan politici met een visie en er al die jaren niets gedaan is voor het spoor anders was er nu geen sprake van trammekes en hadden we logistiek iets te betekenen.
-De Lijn verbod heeft gekregen van Hilde Crevits om in de provincieraad van Limburg uitleg te geven over het Spartacusplan. Dit was het duidelijke antwoord dat in de provincieraad werd gegeven op de vraag waarom de Lijn zoals gepland was, toch niet kwam opdagen. Over transparantie gesproken.
-De spoorterminal in Lanaken symbolisch ten grave kan worden gedragen.
-De prijs van de tickets aanmerkelijk zullen stijgen vergeleken met de bustarieven nu , en dat we ons communautair weer afstemmen op Nederland en de tickets de prijs van het vervoer in Nederland zullen gaan kosten.
-het gebruik van de bestaande lijn 20 een grandiose besparing met zich zou brengen en goederenvervoer mogelijk zou maken. In plaats van de huidige 300 miljoen zou er dan maximaal 60 miljoen uitgegeven worden.

-Waarom wil men geen reactivering van vroegere spoorverbindingen?
-Waarom zijn een aantal kosten van werken en onteigeningen niet opgenomen in de kostprijs?
-Waarom geeft de Lijn geen uitleg in een politiek forum als de provincieraad?
-Waarom weigeren bestuursniveaus vragen te beantwoorden over de kostprijs, exploitatiekost, realistische visie op aantal reizigers, aantal buslijnen die worden afgeschaft, prijs van de tickets?
-Is er na een degelijke voorlichting een draagvlak bij de bevolking?
Vragen :